Gips kartonski radovi

- izrada i oblaganje zidova
- oblaganje stropova
- izrada protupožarnih obloga zidova i stropova građevine