Postavljanje zidnih obloga

Vršimo završne radove na zidovima. Neki od poslova koje obavljamo:

- Zvučna izolacija

- Toplinska izolacija